ngày 27/6/2019:

14 giờ 30: Tiếp và làm việc với Trung tâm ĐHSXTQN về kiểm tra công tác BVMT tại các đơn vị. -Địa điểm: Phòng họp số 1(tầng 2) VP Cao Sơn. -Thành phần: PGĐ Nguyễn Văn Sinh, ĐM, KTKT.

 
Hôm nay: ngày 26/6/2019

08 giờ 00: Dự Hội nghị phổ biến Luật Bảo vệ môi trường và giới thiệu các hình thức hỗ trợ tài chính Quỹ Bảo vệ môi trường Quảng Ninh. -Địa điểm: Hội trường B trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh QN. -Thành phần: Phòng ĐM.

09 giờ 00: Làm việc với Công ty Than Thống Nhất về việc bàn giao khai trường khu Yên Ngựa Công ty Than Thống Nhất. -Địa điểm: VP TTĐHSX Khu Yên Ngựa Công ty than Thống Nhất -Thành phần: PGĐ Nguyễn Văn Sinh,ĐM,KTKT,TĐ.


Chúc toàn thể cán bộ, công nhân viên cơ quan một ngày làm việc hiệu quả...


LỊCH CÔNG TÁC CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - VINACOMIN