ngày 27/2/2019:

09 giờ 30: Làm việc với Tập đoàn TKV về việc thực hiện kế hoạch Phối hợp kinh doanh và khoán chi phí năm 2018. -Địa điểm: VP Trung tâm ĐHSXTQN. -Thành phần: PGĐ Nguyễn Văn Sinh, KH,KT,TCLĐ,ĐM,CĐ,KTVT,VT,TĐ,KTKT,KCS.

 
Hôm nay: ngày 21/2/2019

09 giờ 30: Làm việc với Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và Công nghiệp về việc thực hiện chuẩn bị đầu tư Dự án nâng cấp công suất mỏ than Cao Sơn. -Địa điểm: VP Công ty CP Than Cao Sơn -Thành phần: PGĐ Nguyễn Văn Sinh, KTKT,ĐM.


Chúc toàn thể cán bộ, công nhân viên cơ quan một ngày làm việc hiệu quả...


LỊCH CÔNG TÁC CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - VINACOMIN