ngày 26/4/2019:

14 giờ 00: Họp tác nghiệp II tháng 4 - phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2019. -Địa điểm: Phòng họp số 1(tầng 2) -Thành phần: Các đồng chí lãnh đạo Công ty, Thủ trưởng các phòng, đơn vị trong Công ty.

ngày 2/5/2019:

14 giờ 00: Họp công tác điều độ sản xuất tiêu thụ than Tập đoàn TKV. -Địa điểm: Hội trường Trung tâm ĐHSXTQN -Thành phần: PGĐ Phạm Quốc Việt

 
Hôm nay: ngày 25/4/2019

07 giờ 30: Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả. -Địa điểm: VP Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả. -Thành phần: Đ/c Phạm Văn Long - UV HĐQT công ty.

08 giờ 00: Dự Hội nghị triển khai công tác cán bộ tập đoàn TKV. -Địa điểm: Trung tâm Hội nghị ALMAZ đường Hoa Lan- Phúc Lợi - Long Biên - Hà Nội.

08 giờ 00: Tiếp Đoàn kiểm của HĐND thành phố Cẩm Phả đến kiếm tra giám sát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển chế biến, kinh doanh than gắn với công tác bảo vệ môi trường của các đơn vị. -Địa điểm: Phòng họp số 1(tầng 2)VP Cao Sơn -Thành phần:PGĐ Nguyễn Văn Sinh, KTKT,ĐM,KH,TB,VT,ĐKSX.

08 giờ 30: Dự Hội nghị Tổng kết chuyên ngành kinh tế tổng hợp năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 Tập đoàn TKV. -Địa điểm: Trung tâm Hội nghị ALMAZ Đường Hoa lan- Long Biên - Hà Nội. -Thành phần: các đ/c Giám đốc, KH, KT,TB,KTKT,CĐ,VT,TCLĐ.

10 giờ 30: Dự bế mạc vòng chung kết giải cầu lông, bóng bàn phong trào TKV năm 2019. -Địa điểm: Nhà thi đấu thể thao công ty CPThan Núi Béo. -Thành phần: Đ/c Trần Tuấn Anh -KTT -Chủ Tịch HĐCLB, VPGĐ.


Chúc toàn thể cán bộ, công nhân viên cơ quan một ngày làm việc hiệu quả...


LỊCH CÔNG TÁC CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - VINACOMIN