ngày 28/1/2020:

09 giờ 05: Dự Khai xuân trực tuyến Tập đoàn TKV. - Địa điểm Khu vực Cẩm Phả: Hội trường Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả. - Thành phần: Đ/c Giám đốc Phạm Thành Đông.

ngày 1/2/2020:

08 giờ 00: Dự Dâng hương đầu năm tại khu di tích Miếu Mỏ - Mạo Khê - Đông Triều. -Địa điểm: Khu du lịch Miếu Mỏ - Đông Triều. -Thành phần: Đ/c Giám đốc Phạm Thành Đông.

 
Hôm nay: ngày 26/1/2020


Chúc toàn thể cán bộ, công nhân viên cơ quan một ngày làm việc hiệu quả...


LỊCH CÔNG TÁC CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - VINACOMIN