ngày 16/12/2019:

08 giờ 30: Đại Hội đồng cổ đông thường niên bất thường năm 2019 Công ty CP Than Cao Sơn. - Địa điểm: Phòng họp số 1( tầng 2) VP Cao Sơn. - Thành phần: Theo Thông Báo.

13 giờ 30: Dự Hội nghị Tổng kết công tác QP, QSĐP năm 2019 của Bộ CHQS tỉnh QN. -Địa điểm: Hội trường Bộ CHQS tỉnh QN. - Thành phần: PGĐ Phạm Quốc Việt, TB.

14 giờ 00: Họp Hội đồng sáng kiến Công ty CP Than Cao Sơn. - Địa điểm: Phòng họp số 1( tầng 2) VP Cao Sơn. - Thành phần: Theo Thông Báo.

ngày 17/12/2019:

08 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết công tác cơ khí giai đoạn 2015 - 2019 - phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025. - Địa điểm: Khách sạn Heritage Hạ Long. - Thành phần: PGĐ Mai Huy Giáp, CĐ

ngày 18/12/2019:

08 giờ 30: Dự buổi gặp mặt đánh giá kết quả thực hiện Hợp đồng năm 2019 và bàn bạc, thảo luận ký kết hợp đồng năm 2020 Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả. - Địa điểm: Văn Phòng xí ngiệp Vật tư Cẩm Phả. - Thành phần: Giám đốc Phạm Thành Đông, PGĐ Mai Huy Giáp, KTT Trần Tuấn Anh, KH, VT, CĐ, KTVT.

ngày 24/12/2019:

09 giờ 20: Làm việc với Trung tâm ĐHSXTQN về thẩm định kế hoạch giải quyết sự cố mỏ lộ thiên Quý I năm 2020. - Địa điểm: Phòng họp TTĐHSXTQN. - Thành phần: PGĐ Mai Huy Giáp, KTAT, KTKT, CĐ, TĐ

 
Hôm nay: ngày 15/12/2019


Chúc toàn thể cán bộ, công nhân viên cơ quan một ngày làm việc hiệu quả...


LỊCH CÔNG TÁC CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - VINACOMIN