KỶ NIỆM NGÀY BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC (5/6/1911-5/6/2020)
ngày 5/6/2020:

08 giờ 30: Dự Hội nghị tổng kết công tác PCTT- TKCN - PCCC- cháy rừng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 - UBND Phường Mông Dương. - Địa điểm: Hội trường tầng 3 Trụ sở UBND Phường Mông Dương. - Thành phần: PGĐ Nguyễn Văn Sinh, ĐM, KTKT.

09 giờ 00: Họp HĐQT triển khai nhiệm vụ hợp nhất TCS và TND theo kết luận của TGĐ Tập đoàn TKV và một số nội dung khác. - Địa điểm: Phòng họp Chủ tịch HĐQT - Thành phần: UV HĐQT, BKS, TK Công ty.

14 giờ 00: Dự họp về chuẩn bị nhiên liệu cho sản xuất trước tác động của dịch Covid - 19 - Tập đoàn TKV. - Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Trụ sở TKV Hà Nội. - Thành phần: Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Vật Tư.

 
Hôm nay: ngày 4/6/2020


Chúc toàn thể cán bộ, công nhân viên cơ quan một ngày làm việc hiệu quả...


LỊCH CÔNG TÁC CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - VINACOMIN