ngày 11/8/2020:

08 giờ 00: Dự Hội nghị phổ biến các Quy định của Pháp luật về đo lường. - Địa điểm: Hội trường Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Quảng Ninh. - Thành phần: PGĐ Nguyễn Văn Sinh, KCS, CĐ.

13 giờ 00: Họp nghiệm thu sản phẩm tháng 7, sơ kết hoạt động SXKD 10 ngày đầu tháng 8 năm 2020. - Địa điểm: Phòng họp số 1- tầng 2 VP Cao Sơn. - Thành phần : Theo Thông báo số 618/TB - TCS - VP ngày 07/8/2020.

ngày 12/8/2020:

14 giờ 00: Hội đồng quản trị Công ty CP Than Cao Sơn - TKV tổ chức họp hội đồng quản trị công ty. - Địa điểm: Phòng họp số 1 - tầng 2 VP Cao Sơn. - Thành phần: Các UV HĐQT, Trưởng BKS, Thư ký Công ty.

 
Hôm nay: ngày 8/8/2020


Chúc toàn thể cán bộ, công nhân viên cơ quan một ngày làm việc hiệu quả...


LỊCH CÔNG TÁC CÔNG TY THAN CAO SƠN - TKV