Trang chủ > Tin tức sự kiện > Giới thiệu

Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công tác đảng năm 2020 tại Văn phòng Công ty Cổ phần than Cao Sơn ngày 10/12/2020

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tường Phó bí thư Thường trực đảng ủy than Quảng Ninh nghe phản ảnh công tác năm 2020 của các đơn vị tại Công ty cổ phần than Cao Sơn - TKV chiều ngày 10/11/2020.

Chiều ngày 10/11/2020, tại văn phòng Công ty Cổ phần than Cao Sơn - TKV, đồng chí Nguyễn Mạnh Tường, Phó bí thư Thường trực đảng ủy than Quảng Ninh cùng các ban xây dựng Đảng nghe phản ảnh công tác năm 2020 các đơn vị vùng Cẩm Phả: Công ty Cổ phần than Cọc 6, Đèo Nai, Cao Sơn, Môi trường, Hóa chất mỏ Cẩm Phả, Chi nhánh Vân Long.

Tại buổi làm việc, các đơn vị đã báo cáo Đảng ủy than về kết quả thực hiện năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Sau khi các đơn vị báo cáo chủ trì Hội nghị, các ban của Đảng ủy tập đoàn tổng hợp các mặt làm được như công tác Xây dựng Đảng đã được các cấp ủy Đảng quan tâm, chỉ đạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Trọng tâm là nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và CBCNVLĐ, các đơn vị khó khăn trong SXKD và các đơn vị thực hiện tái cơ cấu; đổi mới công tác tuyên truyền, đạt hiệu quả. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên, thực hiện công tác quy hoạch cán bộ… và nêu ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Mạnh Tường, Phó bí thư Thường trực đảng ủy than Quảng Ninh đã ghi nhận, tuyên dương những kết quả quan trọng thực hiện của các đơn vị. Đồng chí đã biểu dương những nỗ lực của Tập thể CBCNVLĐ của hai Công ty Cổ phần than Cao Sơn - Vinacomin và Công ty cổ phần than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin nay là công ty cổ phần than Cao Sơn - TKV về công tác tổ chức và ổn định sản xuất, đời sống, thu nhập và tư tưởng người lao động sau hợp nhất. Các Công ty đã cố gắng vượt qua khó khăn, đưa ra các giải pháp quyết liệt, linh hoạt trong thực hiện các chỉ tiêu SXKD, đảm bảo đời sống và thu nhập cho người lao động; tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, cải thiện môi trường trên địa bàn; công tác xây dựng đảng có nhiều tiến bộ, đã đảm bảo các chỉ tiêu phát triển đảng viên mới theo mục tiêu Nghị quyết đề ra…

Một số hình ảnh tại Hội nghị.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Tác giả: BTHCác tin liên quan:
  Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công tác đảng năm 2020 tại Văn phòng Công ty Cổ phần than Cao Sơn ngày 10/12/2020
  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - VINACOMIN

CÔNG TY THAN CAO SƠN - TKV
Địa chỉ: Phường Cẩm Sơn - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84)033 862210 - Fax: 033 3863945 / Copyright © Công ty than Cao Sơn - TKV