Trang chủ > Tin tức sự kiện > THÔNG BÁO

Thông báo Kết quả số 3091/TCS lựa chọn nhà cung cấp gói thầu thuê máy top ống thủy lực, máy phay đứng phục vụ công tác sửa chữa thiết bị ngày 5/11/2020

Nội dung Thông báo xem tại đây DownloadCác tin liên quan:
  Thông báo Kết quả số 3091/TCS lựa chọn nhà cung cấp gói thầu thuê máy top ống thủy lực, máy phay đứng phục vụ công tác sửa chữa thiết bị ngày 5/11/2020
  Thông báo mời chào hàng cạnh tranh theo số 2432/TCS-ĐM
  Thông báo mời chào hàng cạnh tranh theo số 2433/TCS-ĐM
  Thông báo mời chào hàng cạnh tranh theo số 2431/TB-TCS-ĐM
  Thông báo mời chào hàng cạnh tranh số 2437/TCS-DM ngày 13/10/2020

CÔNG TY THAN CAO SƠN - TKV
Địa chỉ: Phường Cẩm Sơn - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84)033 862210 - Fax: 033 3863945 / Copyright © Công ty than Cao Sơn - TKV