Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Ngày 16/10/2020 tại văn phòng Công ty Cổ phần than Cao Sơn - TKV trụ sở chính tại phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. tiến hành họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 dưới sự chủ tọa của ông Vũ Văn Khẩn, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.
Tổng số đại biểu tham dự đại hội có 32 cổ đông và đại diện ủy quyền, đại diện cho 28.486.574 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 66,48 %  tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. 32 cổ đông và đại diện ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định.

Đồng chí Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

 
Đại hội đã biểu quyết 100 % nhất trí thông qua chương trình; Quy chế làm việc của Đại hội;  Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanhnăm 2020 (5 tháng cuối năm 2020); Báo cáo tài chính hợp nhất: Đề xuất mức chi trả tiền thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 ; Báo cáo thông qua danh sách Hội đồng quản trị,  Ban kiểm soát Công ty cổ phần than Cao Sơn - TKV; Báo cáo thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Báo cáo thông qua việc  ủy quyền cho Hội đồng quản trị nhân danh đại hội đồng cổ đông giải quyết các thủ tục thực hiện đăng ký công ty đại chúng, lưu ký chứng khoán tập trung, đăng ký giao dịch cổ phiếu Than Cao Sơn - TKV trên sàn Upcom tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất; Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; 
Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 tháng cuối năm 2020 của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV là: bốc xúc đất đá 19.240.000  m3, than sản xuất tổng số 2.154.000 tấn, than tiêu thụ 2.406.000 tấn, doanh thu than 3.107 tỷ đồng, lợi nhuận  26,4 tỷ đồng, chi trả cổ tức năm 2020 là ≥ 7%/vốn điêu lệ.
 
 
 
 
 Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần than Cao Sơn - TKV năm 2020
 
Đại hội biểu quyết nhất trí 100 % thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội. Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV năm 2020 đã kết thúc và thành công tốt đẹp.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Bùi Thị Hậu - Văn phòng
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


Các tin liên quan:
  Than Cao Sơn - TKV tổ chức tập huấn nghiệp vụ và thực tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2020.
  Bài viết: 26/11/2020 Khám sức khỏe định kỳ năm 2020
  Lãnh đạo Tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn TKV, thành phố Cẩm Phả thăm và tặng quà CBCNVLĐ Công ty Cổ phần than Cao Sơn - TKV Ngày 10/11/2020
  Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
  Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn làm việc với Công ty CP Than Cao Sơn
  Công ty CP Than Cao Sơn - TKV: "Xanh hóa" khai trường
  CÔNG TRÌNH CỦA BAN TUYÊN GIÁO NỮ CÔNG - CÔNG ĐOÀN CÔNG TY
  Thi chọn thợ giỏi câp TKV lần thứ 11 năm 2020
  Tạp chí TKV - Bản lĩnh Cao Sơn
  Sáu tháng đầu năm, Cao Sơn vượt quá nửa chặng đường kế hoạch 2018
  Than Cao Sơn năm 2017-Mốc son mới trên chặng đường 43 năm xây dựng và phát triển
  baocongthuong.com.vn/doanh-nghiep-doanh-nhan( Đăng ngày 06/10/2017 ): Băng tải đá-Lời giải cho bài toán tưởng không có lời giải
  Tuyên dương các mô hình thanh niên tiêu biểu và đoàn viên thu nhập cao năm 2017
  Than Cao Sơn đoạt giải nhì hội thi thợ giỏi TKV năm 2017
  Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin hoàn thành trên 50 % kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 trong 6 tháng đầu năm.
  Nắng sẽ vàng trên đỉnh Cao Sơn
  Công ty than Cao Sơn nỗ lực ổn định việc làm cho công nhân
  Than Cao Sơn giảm sản lượng bóc đất thuê ngoài

CÔNG TY THAN CAO SƠN - TKV
Địa chỉ: Phường Cẩm Sơn - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84)033 862210 - Fax: 033 3863945 / Copyright © Công ty than Cao Sơn - TKV