Trang chủ > Tin tức sự kiện > Thông tin công bố bất thường

Giấy ủy quyền, ứng cử, đề cử... ĐH 2017

/fileman/Uploads/Giấy xác nhận, ủy quyền, đề cử ĐH 2017.rarCác tin liên quan:
  Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
  Thông báo chi trả cổ tức năm 2017
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ túc năm 2017
  Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2018
  Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018
  Thông báo mời họp ĐHĐCĐTN năm 2018,Giấy xác nhận, ủy quyền tham dự ĐH.
  Thông báo ngầy cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐTN năm2018
  Mời chào giá lốp
  Thông báo chào thầu
  Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2017, bổ nhiệm người quản trị công ty
  Ký hợp đồng kiểm toán năm 2017
  Thông báo mời chào giá
  Nghị quyết của HĐQT ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng với doanh nghiệp có liên quan
  Thư mời chào giá phục tùng máy xúc
  Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2017
  Biên bản ĐHĐCĐTN năm 2017
  Công bố thông tin người giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ III, 2017-2022
  Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2017
  Báo cáo phục vụ ĐHĐCĐTN năm 2017
  Giấy ủy quyền, ứng cử, đề cử... ĐH 2017
  Thông báo họp HĐHĐCĐTN năm 2017
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐTN năm 2017
  Thông báo mời chào giá phụ tùng máy xúc, khoan
  Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7
  Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
  Thông báo đổi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần TCS
  Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - VINACOMIN
Địa chỉ: Phường Cẩm Sơn - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84)033 862210 - Fax: 033 3863945 / Copyright © Công ty Cổ phần than Cao Sơn - Vinacomin