HINH ẢNH
Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Đảng uỷ Công ty than Cao Sơn làm tốt công tác tổ chức xây dựng đảng

Nhằm xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, Đảng uỷ Công ty Cổ phần than Cao Sơn đã chỉ đạo các chi bộ và các ban xây dựng đảng làm tốt công tác tổ chức xây dựng đảng.
Đảng uỷ Công ty chỉ đạo các chi bộ duy trì nền nếp công tác sinh hoạt chi bộ đảng định kỳ hàng tháng với nội dung được chuẩn bị phong phú, đổi mới. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ Công ty đã chỉ đạo điều chuyển, bổ nhiệm 1 phó giám đốc, bổ nhiệm giao nhiệm vụ 1 phó quản đốc, 2 trưởng phòng, 4 phó quản đốc và bổ nhiệm lại 2 phó giám đốc. Đảng uỷ Công ty chuẩn y kết nạp 1 đảng viên đợt 3-2 và 2 đảng viên đợt 19-5; bổ sung các chức danh phó bí thư chi bộ, uỷ viên ban chi uỷ chi bộ. Đảng uỷ Công ty cũng chọn cử 11 đảng viên đi học lớp trung cấp lý luận, 3 cán bộ đi học lớp cao cấp lý luận chính trị và 20 đảng viên tham gia lớp bồi dưõng kiến thức cho đảng viên mới do Đảng uỷ Than Quảng Ninh tổ chức. Đảng uỷ Công ty mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 48 quần chúng ưu tú để tạo nguồn kết nạp đảng trong những tới…
 

 

 Các tin liên quan:
  Đảng uỷ Công ty than Cao Sơn làm tốt công tác tổ chức xây dựng đảng

CÔNG TY THAN CAO SƠN - TKV
Địa chỉ: Phường Cẩm Sơn - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84)033 862210 - Fax: 033 3863945 / Copyright © Công ty than Cao Sơn - TKV