Đảng uỷ Công ty than Cao Sơn làm tốt công tác tổ chức xây dựng đảng
Nhằm xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, Đảng uỷ Công ty Cổ phần than Cao Sơn đã chỉ đạo các chi bộ và các ban xây dựng đảng làm tốt công tác tổ chức xây dựng đảng.

CÔNG TY THAN CAO SƠN - TKV
Địa chỉ: Phường Cẩm Sơn - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84)033 862210 - Fax: 033 3863945 / Copyright © Công ty than Cao Sơn - TKV