HINH ẢNH
Than Cao Sơn đẩy mạnh các dự án đầu tư
Công ty Cổ phần than Cao Sơn đang tích cực đẩy mạnh các dự án đầu tư nhằm tiến tới dần hiện đại hóa trong các khâu sản xuất, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người lao động.

CÔNG TY THAN CAO SƠN - TKV
Địa chỉ: Phường Cẩm Sơn - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84)033 862210 - Fax: 033 3863945 / Copyright © Công ty than Cao Sơn - TKV